Eco Stature Package
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวในการขับขี่แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีในการกันความร้อน ฟิล์ม V-KOOL Eco Stature แสงสว่างส่องผ่าน 5-39% สามารถป้องกันรังสีอินฟาเรด 78-87% และค่ากันความร้อนรวม 60-70%X 40

คุณสมบัติของฟิล์ม X 40

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

39.0%

ค่าการสะท้อนแสง

13.0 %

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

85.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

59.0%


X25 (Easy Pass & GPS Support)

คุณสมบัติของฟิล์ม X 25

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

28.0%

ค่าการสะท้อนแสง

13.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

78.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

60.0%


X 15

คุณสมบัติของฟิล์ม X15

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

17.0%

ค่าการสะท้อนแสง

12.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

87.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

69.0%


X 05

คุณสมบัติของฟิล์ม X 05

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

6.4%

ค่าการสะท้อนแสง

14.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

83.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

71.0%