ตัวแทนจำหน่าย

จังหวัด

คลองขลุง

คลองหลวง

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ

ธัญบุรี

นครชัยศรี

บางกรวย

บางละมุง

บ้านทวน จ.กาญจนบุรี

บ้านโป่ง

ปากเกร็ด

พระแสง

ศรีมหาโพธิ

หาดใหญ่

เขตคันนายาว

เขตดินแดง

เขตบางบอน

เขตประเวศ

เขตพญาไท

เขตสวนหลวง

เขตหลักสี่

เทศบาลเมืองชลบุรี

เมืองขอนแก่น

เมืองฉะเชิงเทรา

เมืองตรัง

เมืองนครพนม

เมืองนครราชสีมา

เมืองนราธิวาส

เมืองปทุมธานี

เมืองปัตตานี

เมืองพัทลุง

เมืองพิษณุโลก

เมืองภูเก็ต

เมืองร้อยเอ็ด

เมืองระยอง

เมืองลพบุรี

เมืองลำปาง

เมืองศรีสะเกษ

เมืองสมุทรปราการ

เมืองสมุทรสาคร

เมืองสุราษฎร์ธานี

เมืองอุดรธานี

เมืองอุบลราชธานี

เมืองเชียงราย

เมืองเชียงใหม่

เมืองเพชรบุรี

เมืองเพชรบูรณ์