สุดยอดคลิปวิดีโอของทีม Sebastian

17 สิงหาคม 2559

สุดยอดคลิปวิดีโอของทีม Sebastian จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ชนะเลิศโครงการ V-KOOL Creative Challenge 2016 ทีมแรกของประเทศไทย

สำหรับใครที่พลาดชมสุดยอดคลิปวิดีโอของทีม Sebastian จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ชนะเลิศโครงการ V-KOOL Creative Challenge 2016 ทีมแรกของประเทศไทย เรามาชมคลิปนั้นพร้อมกันอีกสักครั้งนึงครับ...
IMAGES