Stature Series

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์คุณภาพสูง สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงและฟิล์มโทนสีดำ ให้คุณสมบัติดำนอกสว่างใน เนื้อฟิล์มใสเคลียร์ไม่ลดทัศนวิสัยในการมองออกไปภายนอก และให้ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนที่ดีมากกว่าฟิล์มเซรามิคเกรดพรีเมี่ยมทั่วๆไป  
สำหรับฟิล์ม V-KOOL Stature Series รุ่น X25 ยังรองรับสัญญาน EasyPass


X40 (แนะนำสำหรับบานหน้า)                                                X25 (รองรับ Easypass)

คุณสมบัติของฟิล์ม                                                               คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน                                        39.0%                  ค่าแสงสว่างส่องผ่าน                                      24.0%

ค่าการสะท้อนแสง                                           15.0%                  ค่าการสะท้อนแสง                                          10.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด               85.0%                  ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด        78.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี                                         99.0%                  ค่าการป้องกันรังสียูวี                                       99.0%

ค่าการป้องกันความร้อนรวม                                 59.0%                  ค่าการป้องกันความร้อนรวม                             59.0%


X15                                                                                       X05

คุณสมบัติของฟิล์ม                                                               คุณสมบัติของฟิล์ม 

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน                                        16.0%                   ค่าแสงสว่างส่องผ่าน                                        8.0%

ค่าการสะท้อนแสง                                           14.0%                   ค่าการสะท้อนแสง                                            9.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด               87.0%                   ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด        83.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี                                         99.0%                   ค่าการป้องกันรังสียูวี                                       99.0%

ค่าการป้องกันความร้อนรวม                                 66.0%                   ค่าการป้องกันความร้อนรวม                             63.0%IMAGES