Solitaire Series

ฟิล์มติดรถยนต์ระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุด ให้คุณสมบัติใส และการกันความร้อนที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ XIR เคลือบชั้นโลหะมูลค่าสูงเช่นทองคำและเงินลงบนแผ่นฟิล์มใส สำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องการสะท้อนรสนิยมของผู้ใช้ ฟิล์ม Solitaire  ให้แสงสว่างส่องผ่าน 36-73% สามารถป้องกัน รังสีอินฟาเรด 94-98% และค่ากันความร้อนรวมสูงสุด 55-70% 


V-KOOL 70                                                           V-KOOL 55                                                   

คุณสมบัติของฟิล์ม V-KOOL 70                                      คุณสมบัติของฟิล์ม V-KOOL 55

แสงสว่างส่องผ่าน                                   71.0%               แสงสว่างส่องผ่าน                                 57.0%      

การสะท้อนแสง                                       9.0%               การสะท้อนแสง                                     8.6%

การป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด             94.0%               การป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด           97.7%

การป้องกันรังสียูวี                                  99.0%               การป้องกันรังสียูวี                                99.0%

การป้องกันความร้อนรวม                           55.0%               การป้องกันความร้อนรวม                         60.0%V-KOOL 40                                                          V-KOOL 30

คุณสมบัติของฟิล์ม V-KOOL 40                                     คุณสมบัติของฟิล์ม V-KOOL 30

แสงสว่างส่องผ่าน                                   46.0%              แสงสว่างส่องผ่าน                                  36.0%      

การสะท้อนแสง                                     10.0%              การสะท้อนแสง                                    13.7%

การป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด             98.0%              การป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด             98.4%

การป้องกันรังสียูวี                                  99.0%              การป้องกันรังสียูวี                                  99.0%

การป้องกันความร้อนรวม                           62.0%              การป้องกันความร้อนรวม                           66.0%


*Data captured using National Fenestration Rating Council, USA guidelines and calculated for single pane, 3mm clear glassIMAGES