OZONE Signature Package
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ชอบฟิล์มสีที่หลากหลายและให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ยังให้ประสิทธิภาพกันร้อนที่ดี ฟิล์ม V-KOOL Ozone Signature แสงสว่างส่องผ่าน 6-36% สามารถป้องกันรังสีอินฟาเรด 63-82% และค่ากันความร้อนรวม 48-71%


K 14 (บานข้างและหลัง)

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

14.0%

ค่าการสะท้อนแสง

17.0 %

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

82.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

63.0%


G 05 (บานข้างและหลัง)

คุณสมบัติของฟิล์ม 

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

5.0%

ค่าการสะท้อนแสง

12.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

80.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

68.0%


X 40 (บานหน้า) (แนะนำ)

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

39.0%

ค่าการสะท้อนแสง

13.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

85.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

59.0%


X 25 (บานหน้า) รองรับ EasyPass &M-Pass

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

28.0%

ค่าการสะท้อนแสง

13.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

78.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

60.0%


X 15 (บานหน้า)

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

17.0%

ค่าการสะท้อนแสง

12.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

87.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

69.0%


X 05 (บานหน้า)

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

64.0%

ค่าการสะท้อนแสง

14.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

83.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

71.0%