Signature                                                                                                                                                                               กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ชอบฟิล์มสีที่หลากหลายและให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ยังให้ประสิทธิภาพกันร้อนที่ดี ฟิล์ม Signature  แสงสว่างส่องผ่าน 6-36% สามารถป้องกันรังสีอินฟาเรด 63-82% และค่ากันความร้อนรวม 48-71%K37 ( Digital Friendly ) 

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

36.0%

ค่าการสะท้อนแสง

9.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

63.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

48.0%


K 14

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

15.0%

ค่าการสะท้อนแสง

17.0 %

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

82.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

65.0%K28 ( Digital Friendly )

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

32.0%

ค่าการสะท้อนแสง

11.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

71.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

54.0%

G 05 

คุณสมบัติของฟิล์ม 

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

6.0%

ค่าการสะท้อนแสง

13.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

80.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

71.0%

H20 ( Digital Friendly ) 

คุณสมบัติของฟิล์ม

ค่าแสงสว่างส่องผ่าน

19.0%

ค่าการสะท้อนแสง

15.0%

ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด

70.0%

ค่าการป้องกันรังสียูวี

99.0%

ค่าการลดความร้อนรวม

61.0%

IMAGES