ฟิล์มตกแต่ง
ฟิล์ม IQue นั้นนอกจากการทำฟิล์มกันความร้อนและฟิล์มนิรภัยแล้ว ฟิล์มตกแต่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจทำขึ้น โดยฟิล์มตกแต่งนั้น สามารถทำให้บ้านของท่านเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้ ทำให้บ้านมีความปลอดโปร่ง สร้างความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น หรืออาจทำให้บ้านมีความรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากขึ้นอีกด้วย โดยฟิล์มนิรภัย IQue ก็มีชนิดของฟิล์มตกแต่งที่หลากหลายด้วย ดังนี้

ลวดลาย

ฟิล์มลวดลายของ IQue สามารถใช้สำหรับเมื่อต้องการให้กระจกของอาคารมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไป โดยให้ความรู้สึกทันสมัยขึ้น ซึ่งนิยมใช้ตามอาคารต่างๆ เพื่อการออบแบบต่างๆกัน สำหรับท่านที่ต้องการให้ห้องของท่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั้น ฟิล์มลวดลาย IQue นั้นสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ห้องและการจำกัดการมองเห็นของกระจก โดยไม่ใช่การบดบังสายตา


Circles


Black Dots

รูปลักษณ์

ฟิล์มรูปลักษณ์หรือฟิล์ม รูปภาพของ IQue นั้นสามารถให้ความรู้สึกแตกต่างได้เช่นกัน แต่ฟิล์มรูปลักษณ์นั้นจะมีให้ความเป็นเฉพาะเจาะจงกับงานกระจกมากกว่า ด้วยรูปลักษณ์ของมัน แต่ยังคงให้ความรู้สึกที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน


Dream Petals


Spring Leaf


Snow Lace


Brick Works

Custom

ฟิล์ม IQue Custom นั้นให้ลูกค้านั้นเป็นผู้ออกแบบลายออกมาเอง ตามที่สถาปนิกหรือผู้ออกแบบอาคารนั้นต้องการ ไม่ว่าจะต้องการรูปลักษณ์ หรือลวดลายใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งเอาโลโก้ของสินค้านั้นมาติดลงบนฟิล์ม โดยให้อิสระในการออกแบบแก่ตัวลูกค้า ซึ่งตรงใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

IQue Decorative Films

The extra element to instill individuality to architectural speaces


White Opague (00D)


Frosty White (13D)


Venetian Blinds (18D)